หน้าแรก ผู้บังคับบัญชา กต.ตร. ติดต่อเรา  
   
พ.ต.อ.สรกฤษณ์ น่วมด้วง ผกก.สภ.พรหมพิราม
ตำรวจภูธรภาค ๖
ภ.จว.พิษณุโลก
สภ.เมืองพิษณุโล
สภ.พรหมพิราม
สภ.บางกระทุ่ม
สภ.นครไทย
สภ.ชาติตระการ
สภ.บางระกำ
     
สภ.วัดโบสถ
สภ.เนินมะปราง
สภ.วังน้ำคู้
สภ.วังทอง
สภ.นครชุม
สภ.บ้านแยง
สภ.ดงประคำ
สภ.ชุมแสงสงคราม
สภ.ไทรย้อย
     
สภ.เนินกุ่ม
สภ.นิคมสร้างตนเอง
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
Face สภ.พรหมพิราม
 
 
 
 
 
     
       
       
       
       
       
       
       
     
 
 
 
 
 
 
 
 
สถานีตำรวจภูธรพรหมพิราม ติดต่อ 055-369012