สถานีตำรวจภูธรพรหมพิราม
Phrompiram Police Station

ประวัติความเป็นมา สภ.