สถานีตำรวจภูธรพรหมพิราม
Phrompiram Police Station

ผู้บังคับบัญชา
ผู้กำกับการ - รองผู้กำกับการ

   
  พ.ต.อ.เอก เฟื่องฟุ้ง
ผกก.สภ.พรหมพิราม
089-8938244
 
พ.ต.ท.นิติกรณ์ ค้ำจุน
รอง ผกก.ป.สภ.พรหมพิราม
089-445-1661
พ.ต.ท.ธวัชชัย คงมั่น
รอง ผกก.สส.สภ.พรหมพิราม
086-694-4959
พ.ต.ท.สุพัฒน์ กาวิน
รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.พรหมพิราม
082-407-0371

งานป้องกันปราบปราม

   
  พ.ต.ต.ณพิชญ์ ป้องแก้ว
สวป.สภ.พรหมพิราม
089-957-3027
 

งานสืบสวน

   
  พ.ต.ท.วิจารณ์ สุวรรณเทพ
สว.สส.สภ.พรหมพิราม
098-746-8370
 

งานอำนวยการ

   
  พ.ต.ท.หญิง อุไรลักษณ์ ศรุตธรานนท์
สว.อก.สภ.พรหมพิราม
061-805-9585
 

งานสอบสวน

พ.ต.ท.วัชรพงษ์ ธรรมวงศ์
สว.(สอบสวน)สภ.พรหมพิราม
080-677-7599
พ.ต.ท.ชูชีพ พุ่มเฉี่ยว
สว.(สอบสวน)สภ.พรหมพิราม
089-707-5712
พ.ต.ต.ไกรวิชญ์ มณฑาแดง
สว.(สอบสวน)สภ.พรหมพิราม
061-553-5497