สถานีตำรวจภูธรพรหมพิราม

สถานที่ตั้ง 175 ม.12 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
เบอร์โทร.055-369012